Š

Štampa

Flexo štamparija radi za sopstvene potrebe, ali i pruža usluge od pripreme za štampu do same štampe za eksterne kupce. Štampamo u četiri boje na svim vrstama materijala ( polietilen, polipropilen, aluminijum dupleksi, tripleksi... )